YLOX

Petit format indrustrial

Volum d'impressió : una compacta impressora de 3 amb una superfície d'impressió 250x250x300mm. Una impressora amb gran actuació ideal per a tot tipus de treball en qualsevol lloc, taller o oficina tècnica.

Broquets alta temperatura fins a 420 º c (opcional): impressora equipada amb extrusora doble estàndard materials i amb l'opció de posar extrusores que dóna suport a fins a 420 º C, per a imprimir materials especials.

broquets d'extrusió directa.

Alta velocitat i alta definició: equipades amb sistema d'extrusió directa i  barres calibrades que permeten una velocitat màxima d'impressió de 120 mm/s i una precisió de 0,04 mm de gruix mínim de capa.

Estabilitat: Té un xassís d'acer compacte que proporciona gran estabilitat per a les impressions.

Càmera climatitzada: completament tancat, per evitar els sorolls innecessaris en àrees de treball i per proporcionar una temperatura dins de la impressora per evitar deformacions en les Impressions.

Apagada automàtica: sistema de tancament automàtic.

detecció de falta de filament: Quan la impressora es detecta una manca de filament, us avisarà per evitar les Impressions no vàlides.

Pantalla tàctil: Té una pantalla tàctil amb menú anglès, molt fàcil d'utilitzar i molt intuïtiu.

Filtre Anti-partícules: El sistema de filtre d'aire pot absorbir les impureses i gasos generades a partir de les impressions de filament especial.

Generant un entorn de treball més segur.

Auto calibrar: calibrat 25 punts a través d'un sensor per realitzar el calibratge de la base  per compensar automàticament els desnivells en l'eix Z .